×

GÄLLANDE SJÄLVA ANSÖKAN

Hur lång ansökningstid är det?
Ansökningsperioden, det vill säga när det är möjligt att söka in till kommande utställning, är drygt två månader. Formuläret publiceras på vår hemsida ungefär ett halvår innan kommande utställning arrangeras. Följ oss gärna på våra sociala medier för att ta del av viktig aktuell information.

Hur sker urvalet?
En jury, eller så kallad referensgrupp, med representanter från bland andra Svenska institutet och Formex går igenom samtliga ansökningar efter att sista ansökningsdatum skett och göra ett urval. Därefter kommer styrgruppen för Arctic Design of Sweden att ge sitt sista godkännande.

När meddelas de som antas?
Så snart urvalsprocessen skett kommer företagarna som antas meddelas via telefon och även mejl. Företagarna som inte antas meddelas via mejl. 

Varför måste företagare som antas betala 5 000 kronor?
Detta kan förklaras som en slags insats som ska säkerställa för oss som jobbar med Arctic Design of Sweden och att sätta ihop utställningarna att företagarna som antas  kommer vara delaktiga i arbetet samt är seriösa gällande denna satsning.

Hur många företag kommer antas till varje utställning?
Det totala antalet kommer variera beroende på stad, förutsättningar och upplägg.

Är det tillåtet att söka till fler än en utställning?
Givetvis! Du väljer själv ifall du vill söka till en eller två eller kanske alla fem. Det är med andra ord tillåtet att söka till precis så många du själv känner för. Däremot kan det bli så att företag som antagits till en stad möjligtvis inte blir antagna till en annan ifall förutsättningarna ser ut så (beroende på konkurrens, hur många som får åka, ifall det finns ett tema etcetera). 

Söker jag in på produkt eller själva företaget?
Du söker in med 1-5 produkter. Det ska också bifogas bilder på produkterna samt beskrivning i din ansökan.

Hur sker fördelningen mellan Norr- och Västerbotten?
Vi strävar efter att anta precis lika många företag från regionerna. Däremot går alltid kvalité först och det viktiga är att vi i slutändan (när projektet ska avslutas) jobbat med lika många företag från båda regionerna. Alltså kan det bli så att till en stad är det någon fler från Norrbotten och nästa gång fler från Västerbotten.

Om man vill visa sitt intresse men inte kan eller har möjlighet att delta i utställningen som är aktuell för stunden, kan man ändå skicka in sin ansökan?
Vi kommer ha öppet ansökningsformuläret till varje aktuell utställning och tar då endast emot ansökningar till just den staden. Så håll utkik! Vi tar inte emot ansökningar under resterande tid. Följ oss på våra sociala medier då vi informerar kontinuerligt där gällande viktiga datum och annat allmännyttigt. 

Kan man ångra sig?
Det går givetvis att tacka nej ifall du ansökt och blir uttagen men sedan ångrar dig. Vi uppmanar dock alla som blir antagna att tänka igenom denna satsning ordentligt och alla som blir antagna får också skriva på ett kontrakt.

PRODUKTERNA

Går det att söka med samma produkter till flera av utställningarna?
Ja, det går bra.

Hur många produkter är max antal och minimum?
Minimum är en (1) produkt och max fem (5) produkter. Vi kan, i mycket särskilda fall, göra undantag ifall det gäller små produkter. Exempelvis smycken.

Vad händer om jag inte uppfyller alla krav som ställs? 
Vi har givetvis överseende med att det kan vara svårt att uppfylla alla krav och kommer hjälpa de som antas så gott det går med det som behöver ordnas innan själva utställningen och resan arrangeras. Några grundkrav är däremot att företagen som antas ska ha en genomarbetad hemsida, eller kunna visa upp att den kommer vara igång innan utställningen sker, har en försäkring gällande frakt- och emballageskador samt kommit en bit i sitt företagande. Vi förutsätter också att företaget ifråga förstår vikten av att boka in affärsmöten i aktuell stad, vara med på de obligatoriska utbildningsdagarna och är driven samt samarbetsvillig. Vi räknar också med att företaget ifråga är aktiv på sociala medier och jobbar med varumärkesbyggande inom dessa kanaler.

Hur många produkter får man ha med sig?
Som tidigare nämnt så söker varje företag in med 1-5 produkter. Däremot är varje företag välkommen att ta med produkter eller ännu bättre portfolio/digital presentation till resan för att ha med sig som underlag på affärsmöten.

SJÄLVA UTSTÄLLNINGEN

Måste företagarna som ska delta vara på plats?
Ja, detta är ett krav och en viktig förutsättning. Det är bara företagarna själva (eller eventuellt en anställd) som kan representera företaget på plats. Vi förutsätter också att företagarna som antas bokar in egna möten med exempelvis uppköpare, agenturer, etcetera i aktuell stad. 

Hur många företagare får följa med på varje resa?
Alla som antas ska följa med alternativt skicka en anställd som kan representera företaget ifråga. Dock så får max en (1) person följa med från varje företag. Vill ett företag skicka fler ansvarar företaget ifråga själva för att bekosta samt ordna resa. Arctic Design of Sweden tar inget ansvar för resor bokade utanför projektets ramar.

Vilka städer kommer det arrangeras showrooms i?
Detta är inte helt bestämt än. Vi kan däremot säga att vi har flera städer i åtanke, men att detta kan komma att ändras då vi gör trendanalyser av påtänkta städer samt kollar upp passande platser innan vi bestämmer oss. 

När kommer utställningarna att ske?
Första sker i Köpenhamn den 23-25 maj och därefter sker nästa i New York den 19-22 november, därefter arrangerar vi en våren 2020 samt hösten 2020 och så slutligen den sista våren 2021.

Var kommer utställningarna att vara?
Troligtvis olika typer av platser i varje stad och land, men platser eller sammanhang där det rör sig mycket människor. Vi kommer också givetvis att bjuda in relevanta gäster till utställningarna. 

ÖVRIGT

Varför genomförs den här satsningen?
Arctic Design of Sweden's huvuduppgift är att möjliggöra en introducering av designprodukter på global marknad. Vi som jobbar med detta och projektägaren Region Västerbotten samt medfinansiärerna Tillväxtverket, Region Norrbotten, Strukturum och Skellefteå kommun är övertygade om att skaparkraften i våra region och produkterna som produceras här har stor potential att nå ut i världen ifall rätt förutsättningar finns. Detta ska i sin tur främja kulturella och kreativa näringar verksamma i Norr- och Västerbotten och som på sikt ska bidra till jobbtillfällen. Svensk design har redan ett ansenligt rykte internationellt och under de senaste åren har man sett ett ökat intresse för unik design med hållbara och lokala förtecken. Hållbart är något vi är bra på i de norra länen. De kulturella och kreativa näringarna står för nästan fyra procent av BNP årligen och är en tillväxtsektor. Det tycker vi är värt att ta till vara på.

Kan företagare som deltagit på utställningarna få hjälp med efterarbete?
Ja, men det anpassas i sådana fall efter varje företag och person. 

Vem betalar resekostnaderna för företagarna som antas?
Projektet bekostar resa för en person från varje antaget företag. 

Hur sker bokning av resa och logi samt betalning?
Vi som jobbar med projektet kommer sätta ihop en  paketresa med bestämda datum för ut- och hemresa samt logi. Projektet står för dessa kostnader. Skulle företagare välja att förlänga sin resa bekostas hemresa samt eventuella ändring hos resebyrån av företagaren ifråga. Alla ändringar som sker utanför ramarna har inte heller Arctic Design of Sweden något ansvar för utan då är det aktuell resebyrå som är kontaktperson.

Får företagarna som antas hjälp/vägledning?
Ja, vi som jobbar med detta kommer att hjälpa företagarna som antas med coachning och rådgivning. Det kan vara allt från fungerande fraktalternativ (inför framtida försäljning) till en flerspråkig hemsida. Det är dock viktigt att inflika att företagarna i slutändan har alltid det huvudsakliga ansvaret för att förändringarna sker. Vi kommer inte göra någon annans jobb men hjälpa till längs vägen.

Hur tänker projektet när det gäller miljöpåverkan? Framförallt när det gäller resor till utvalda städer?
Projektet strävar givetvis efter att jobba mot en mer hållbar framtid. Detta genom att titta på hur företagen som ansöker jobbar kring hållbarhet, främst när det gäller materialval. Materialen ska också uppfylla etiska krav. Produkterna som väljs ut till samtliga utställningar förväntas också vara producerade så lokalt det bara går (undantag kommer dock att göras). När det gäller resor kommer vi erbjuda tåg som alternativ, ifall någon företagare önskar att resa på det sättet, till städerna det är möjligt.

Får vi ha med eget marknadsföringsmaterial till utställningen?
Vi kommer inte acceptera att ni tar med egna broschyrer, rollups, affischer etcetera för att visa dessa på utställningen. Vi kommer ta fram en enhetlig utställningskatalog där samtliga företag presenteras som kommer delas ut till besökarna. Det enda ni kommer få ta med och ha på utställningen är era visitkort.

FORTFARANDE FÖRVIRRAD? TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS SÅ SVARAR VI PÅ DINA FRÅGOR. FÖR ATT KOMMA TILL VÅRA KONTAKTUPPGIFTER KLICKA BARA HÄR.