OM PROJEKTET

ARCTIC DESIGN OF SWEDEN är ett projekt med Region Västerbotten som huvudägare. Huvudfinansiär är Tillväxtverket/Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medfinansiärer är Strukturum, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Under hösten 2018 lades grunden genom en förstudie och januari 2019 startade huvudprojektet som kommer pågå till augusti 2021. Projektledare samt en projektmedarbetare har sitt kontor i Skellefteå medan en tredje projektmedarbetare utgår från Jokkmokk. Projektets uppgift är att introducera design från Norr- och Västerbotten på en global marknad. 

loggor2019