OM PROJEKTET

ARCTIC DESIGN OF SWEDEN är ett projekt med Region Västerbotten som huvudägare. Huvudfinansiär är Tillväxtverket/Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medfinansiärer är Strukturum, Skellefteå kommun och Region Norrbotten. Huvudprojektet startar i januari 2019 och kommer pågå till augusti 2021. Projektledare samt en projektmedarbetare har sitt kontor i Skellefteå medan en tredje projektmedarbetare utgår från Jokkmokk. Projektets uppgift är att introducera design från Norr- och Västerbotten på en global marknad. 

loggorSTOR