FRÅGOR & SVAR

GÄLLANDE SJÄLVA ANSÖKAN

Hur lång ansökningstid är det?
Sista ansökningsdag till pop up shopen i Köpenhamn är den 31 januari 2019.

Hur sker urvalet?
En jury, eller så kallad urvalsgrupp, med representanter från bland andra Svenska institutet och Formex kommer gå igenom samtliga ansökningar efter att sista ansökningsdatum skett och välja vilka företag som får delta. Därefter kommer styrgruppen för Arctic Design of Sweden att ge sitt sista godkännande.

När meddelas de som antas?
Så snart urvalsprocessen skett kommer företagarna som antas meddelas via telefon och även mejl. Företagarna som inte antas kommer också meddelas.

Varför måste företagare som antas betala 5 000 kronor?
Detta kan förklaras som en slags insats som ska säkerställa för oss som jobbar med Arctic Design of Sweden och att sätta ihop utställningarna att företagarna som antas verkligen kommer vara delaktiga i arbetet.

Hur många företag kommer antas till varje utställning?
Totalt kommer 20 företagare att antas till varje utställning. Det vill säga tio från Norrbotten och tio från Västerbotten.

Är det tillåtet att söka till fler än en utställning?
Givetvis! Du väljer själv ifall du vill söka till en eller två eller kanske alla fem. Det är med andra ord tillåtet att söka till precis så många du själv känner för.

Hur sker fördelningen mellan Norr- och Västerbotten?
Precis lika många företag kommer antas från respektive län.

Om man vill visa sitt intresse men inte kan eller har möjlighet att delta i den första utställningen/pop up shopen eller som är aktuell för stunden, kan man ändå skicka in sin ansökan?
Vi kommer ha öppet ansökningsformuläret till varje aktuell utställning.

Kan man ångra sig?
Det går givetvis att tacka nej ifall du ansökt och blir uttagen men sedan ångrar dig. Däremot är det viktigt att du tackar nej innan du skriver på kontraktet som förbinder dig att delta.

PRODUKTERNA

Går det att söka med samma produkter till flera av utställningarna?
Ja, det går bra.

Hur många produkter är max antal och minimum?
Det är väldigt olika beroende på vad det är för produkt ifråga. Detta kommer beslutas gemensamt med varje företagare.

Vad händer om jag inte uppfyller alla krav som ställs? 
Vi har givetvis överseende med att det kan vara svårt att uppfylla alla krav och kommer hjälpa de som antas så gott det går med det som behöver ordnas innan själva utställningen/pop up shopen arrangeras.

Hur många produkter får man ha med sig? 
Tanken är att utställningarna ska vara så kallade pop up shops med direktförsäljning på plats. Detta förutsätter att företagarna som deltar tar med sig ett x antal av sina produkter. När det gäller större produkter räcker det med visningsexmplar. Detta gäller även vid beställningsuppdrag. Exakt antal bestäms med varje företagare.

SJÄLVA UTSTÄLLNINGARNA/POP UP SHOPEN

Måste företagarna som ska delta vara på plats?
Ja, detta är ett krav och en viktigt förutsättning. Det är bara företagarna själva (eller eventuellt en anställd givetvis) som kan representera företaget på plats.

Hur många företagare får följa med på varje utställning/pop up shop?
Alla som antas ska följa med alternativt skicka en anställd som kan representera företaget ifråga.

Vilka städer kommer det att arrangeras pop up shops i?
Detta är inte helt bestämt än. Vi kan däremot säga att vi har flera städer i åtanke, men att detta kan komma att ändras då vi gör trendanalyser i städerna samt kollar upp passande platser för pop up shops innan vi bestämmer oss.

När kommer utställningarna att ske?
Första sker i Köpenhamn våren 2019 och därefter sker nästa i New York hösten 2019, därefter arrangerar vi en våren 2020 samt hösten 2020 och så slutligen den sista våren 2021.

Var kommer utställningarna att vara?
Troligtvis olika platser i varje stad och land, men platser där det rör sig mycket människor. Exempelvis torg eller shoppingcentrum.

ÖVRIGT

Varför gör regionerna denna satsning?
Arctic Design of Sweden huvuduppgift är att möjliggöra en introducering av designprodukter på global marknad. Vi som jobbar med detta och projektägaren Region Västerbotten samt medfinansiärerna Tillväxtverket, Region Norrbotten, Strukturum och Skellefteå kommun är övertygade om att skaparkraften i våra region och produkterna som produceras här har stor potential att nå ut i världen ifall rätt förutsättningar finns. Detta ska i sin tur främja kulturella och kreativa näringar verksamma i Norr- och Västerbotten. Svensk design har redan ett ansenligt rykte internationellt och under de senaste åren har man sett ett ökat intresse för unik design med hållbara och lokala förtecken. Lokalproducerat och hållbart är något vi är bra på i de norra länen. De kulturella och kreativa näringarna står för nästan fyra procent av BNP årligen och är en tillväxtsektor. Det tycker vi är värt att ta till vara på.

Kan företagare som deltagit på utställningarna få hjälp med efterarbete?
Intressant fråga. Det kommer vi givetvis att ta med oss och ge svar på inom kort.

Vem betalar resekostnaderna för företagarna som antas?
Det gör projektet.

Hur sker bokning av resa och logi samt betalning?
Vi som jobbar med projektet kommer sätta ihop en  paketresa med bestämda datum för ut- och hemresa samt logi. Projektet står för dessa kostnader.

Får företagarna som antas hjälp/vägledning?
Ja, vi som jobbar med detta kommer att hjälpa företagarna som antas med coachning och rådgivning. Det kan vara allt gällande fungerande fraktalternativ till en flerspråkig hemsida. Det är dock viktigt att inflika att företagarna i slutändan har alltid det huvudsakliga ansvaret för att förändringarna sker.

Utställning/pop up shop/mässa. Vad menar ni egentligen?
Det är viktigt att förtydliga att vi kommer inte arrangera något på befintliga mässor. Utan vi skriver utställning eller pop up shop då det är det vi menar. Men eftersom direktförsäljning kommer ske på plats är pop up shop den mest korrekta benämningen:)

FORTFARANDE FÖRVIRRAD? TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS SÅ SVARAR VI PÅ DINA FRÅGOR. FÖR ATT KOMMA TILL VÅRA KONTAKTUPPGIFTER BEHÖVER DU BARA KLICKA BARA HÄR.