FRÅGOR & SVAR

GÄLLANDE SJÄLVA ANSÖKAN

Hur lång ansökningstid är det?
Ansökningsperioden, det vill säga när det är möjligt att söka in till kommande pop up shop, är drygt två månader. Formuläret publiceras på vår hemsida ungefär ett halvår innan kommande pop up shop arrangeras. Formuläret till New York kommer finnas på vår hemsida mellan den 15 mars och 15 maj. Följ oss gärna på våra sociala medier då vi är duktiga på att informera om viktiga datum där. 

Hur sker urvalet?
En jury, eller så kallad urvalsgrupp, med representanter från bland andra Svenska institutet och Formex kommer gå igenom samtliga ansökningar efter att sista ansökningsdatum skett och göra ett urval. Därefter kommer styrgruppen för Arctic Design of Sweden att ge sitt sista godkännande.

När meddelas de som antas?
Så snart urvalsprocessen skett kommer företagarna som antas meddelas via telefon och även mejl. Företagarna som inte antas kommer också meddelas via mejl.

Varför måste företagare som antas betala 5 000 kronor?
Detta kan förklaras som en slags insats som ska säkerställa för oss som jobbar med Arctic Design of Sweden och att sätta ihop utställningarna att företagarna som antas verkligen kommer vara delaktiga i arbetet.

Hur många företag kommer antas till varje utställning?
Det totala antalet kommer variera beroende på stad och förutsättningar. Till New York antas exempelvis färre än till Köpenhamn. Däremot kommer det alltid vara lika många från Norrbotten respektive Västerbotten som antas.

Är det tillåtet att söka till fler än en utställning?
Givetvis! Du väljer själv ifall du vill söka till en eller två eller kanske alla fem. Det är med andra ord tillåtet att söka till precis så många du själv känner för.

Söker jag in på produkt eller själva företaget?
Du söker in med ditt företag och referensgruppen och styrgruppen kommer kolla din/er hemsida och Instagram för att bilda sig en uppfattning. Sedan kommer vi som jobbar med projektet att komma överens med företagarna som antagits om vilka produkter pop up shopen ska innehålla.

Hur sker fördelningen mellan Norr- och Västerbotten?
Precis lika många företag kommer antas från respektive län. Det gäller vid samtliga pop up shops.

Om man vill visa sitt intresse men inte kan eller har möjlighet att delta i den första utställningen/pop up shopen eller som är aktuell för stunden, kan man ändå skicka in sin ansökan?
Vi kommer ha öppet ansökningsformuläret till varje aktuell utställning. Så håll utkik! Följ oss på våra sociala medier då vi informerar kontinuerligt där gällande viktiga datum och annat allmännyttigt.

Kan man ångra sig?
Det går givetvis att tacka nej ifall du ansökt och blir uttagen men sedan ångrar dig. Däremot är det viktigt att du tackar nej innan du skriver på kontraktet som förbinder dig att delta.

PRODUKTERNA

Går det att söka med samma produkter till flera av utställningarna?
Ja, det går bra.

Hur många produkter är max antal och minimum?
Det är väldigt olika beroende på vad det är för produkt ifråga. Detta kommer beslutas gemensamt med varje företagare. Vad som också påverkar är vad för typ av företag som antas till aktuell pop up shop, hur stor lokal vi kommer ha etcetera.

Vad händer om jag inte uppfyller alla krav som ställs? 
Vi har givetvis överseende med att det kan vara svårt att uppfylla alla krav och kommer hjälpa de som antas så gott det går med det som behöver ordnas innan själva utställningen/pop up shopen arrangeras. Några grundkrav är däremot att företagen som antas ska ha en genomarbetad hemsida, eller kunna visa upp att den kommer bearbetas innan pop up shopen sker, har en försäkring gällande frakt- och emballageskador samt kommit en bit i sitt företagande. 

Hur många produkter får man ha med sig? 
Tanken är att utställningarna ska vara så kallade pop up shops med direktförsäljning på plats. Detta förutsätter att företagarna som deltar tar med sig ett x antal av sina produkter. När det gäller större produkter räcker det med visningsexmplar. Detta gäller även vid beställningsuppdrag. Exakt antal bestäms med varje företagare.

SJÄLVA UTSTÄLLNINGARNA/POP UP SHOPEN

Måste företagarna som ska delta vara på plats?
Ja, detta är ett krav och en viktigt förutsättning. Det är bara företagarna själva (eller eventuellt en anställd) som kan representera företaget på plats. Vi kommer också uppmuntra företagarna som antas att boka in egna möten med exempelvis uppköpare, agenturer, etcetera i aktuell stad.

Hur många företagare får följa med på varje utställning/pop up shop?
Alla som antas ska följa med alternativt skicka en anställd som kan representera företaget ifråga.

Vilka städer kommer det arrangeras pop up shops i?
Detta är inte helt bestämt än. Vi kan däremot säga att vi har flera städer i åtanke, men att detta kan komma att ändras då vi gör trendanalyser i städerna samt kollar upp passande platser för pop up shops innan vi bestämmer oss. 

När kommer utställningarna att ske?
Första sker i Köpenhamn den 23-25 maj och därefter sker nästa i New York den 19-22 november, därefter arrangerar vi en våren 2020 samt hösten 2020 och så slutligen den sista våren 2021.

Var kommer utställningarna att vara?
Troligtvis olika typer av platser i varje stad och land, men platser eller sammanhang där det rör sig mycket människor.

ÖVRIGT

Varför gör regionerna denna satsning?
Arctic Design of Sweden huvuduppgift är att möjliggöra en introducering av designprodukter på global marknad. Vi som jobbar med detta och projektägaren Region Västerbotten samt medfinansiärerna Tillväxtverket, Region Norrbotten, Strukturum och Skellefteå kommun är övertygade om att skaparkraften i våra region och produkterna som produceras här har stor potential att nå ut i världen ifall rätt förutsättningar finns. Detta ska i sin tur främja kulturella och kreativa näringar verksamma i Norr- och Västerbotten. Svensk design har redan ett ansenligt rykte internationellt och under de senaste åren har man sett ett ökat intresse för unik design med hållbara och lokala förtecken. Lokalproducerat och hållbart är något vi är bra på i de norra länen. De kulturella och kreativa näringarna står för nästan fyra procent av BNP årligen och är en tillväxtsektor. Det tycker vi är värt att ta till vara på.

Kan företagare som deltagit på utställningarna få hjälp med efterarbete?
Intressant fråga. Det kommer vi givetvis att ta med oss och ge svar på inom kort.

Vem betalar resekostnaderna för företagarna som antas?
Det gör projektet.

Hur sker bokning av resa och logi samt betalning?
Vi som jobbar med projektet kommer sätta ihop en  paketresa med bestämda datum för ut- och hemresa samt logi. Projektet står för dessa kostnader. Skulle företagare välja att förlänga sin resa bekostas hemresa samt eventuella ändring hos resebyrån av företagaren ifråga.

Får företagarna som antas hjälp/vägledning?
Ja, vi som jobbar med detta kommer att hjälpa företagarna som antas med coachning och rådgivning. Det kan vara allt från fungerande fraktalternativ (inför framtida försäljning) till en flerspråkig hemsida. Det är dock viktigt att inflika att företagarna i slutändan har alltid det huvudsakliga ansvaret för att förändringarna sker. Vi kommer inte göra någon annans jobb men hjälpa till längs vägen.

Hur tänker projektet när det gäller miljöpåverkan? Framförallt när det gäller resor till utvalda städer?
Projektet strävar givetvis efter att jobba mot en mer hållbar framtid. Detta genom att titta på hur företagen som ansöker jobbar kring hållbarhet, främst när det gäller materialval. Materialen ska också uppfylla etiska krav.  Produkterna som väljs ut till samtliga pop up shops förväntas också vara producerade så lokalt det bara går. När det gäller resor kommer vi erbjuda tåg som alternativ, ifall någon företagare önskar att resa på det sättet, till städerna det är möjligt.

Utställning/pop up shop/mässa. Vad menar ni egentligen?
Det är viktigt att förtydliga att vi kommer inte arrangera något på befintliga mässor. Utan vi skriver utställning eller pop up shop då det är det vi menar. Men eftersom direktförsäljning kommer ske på plats är pop up shop den mest korrekta benämningen:)

FORTFARANDE FÖRVIRRAD? TVEKA INTE ATT KONTAKTA OSS SÅ SVARAR VI PÅ DINA FRÅGOR. FÖR ATT KOMMA TILL VÅRA KONTAKTUPPGIFTER KLICKA BARA HÄR.