BILDGALLERI

Produkterna som visas i detta galleri är ett urval av de som ställdes ut i Tokyo i maj i år. Inför utställningen stylades produkterna i miljöer av inredningsstylisten ANNA MÅRSELIUS (Söderberg Agentur) och fotograferades av KRISTOFER JOHNSSON  (LINKDECO). Utställningen i Japan blev uppstarten till projektet Arctic Design of Sweden och var också ett test för att se ifall det var praktiskt sett möjligt att genomföra utställningar/pop up shops utomlands och samtidigt se vilken gensvar det skulle få. Inför kommande utställningar kommer samtliga produkter som ska ställas ut att stylas och fotograferas på samma sätt som produkterna nedan.