Det finns inga gränser

Har du en ambition med ditt företag att bredda din marknad och marknadsföra dig på en internationell arena? Arctic Design of Sweden har som syfte att möjliggöra en introducering av designprodukter på en global marknad. Vi är övertygade om att skaparkraften i våra regioner och produkterna som produceras här har potential att nå ut i världen ifall rätt förutsättningar finns. Detta ska i sin tur främja kulturella och kreativa näringar verksamma i Norr- och Västerbotten. Svensk design har redan ett ansenligt rykte internationellt och under de senaste åren har man sett ett ökat intresse för unik design med hållbara och lokala förtecken. Hållbart är något vi är bra på i de norra länen.

Svenska företag inom kreativa och kulturella näringar är duktiga på att exportera sina produkter och tjänster, men 98 procent är enmansföretag och upplever att det är svårt att ha resurser för att gå på export. Det är dyrt att stå på en mässa i Milano eller bygga en monter i Madrid för att visa sina produkter och för att på bästa sätt kunna möta en global marknad behövs en utarbetad plan och strategi. Projektet Arctic Design of Sweden har som huvudsakligt syfte att hjälpa företag att ställa ut sina produkter i utvalda städer utomlands. 

För att antas måste företagen uppfylla de motkrav som ställs. Höga krav kommer ställas på display och paketering, en utarbetad marknadsföringsstrategi och engagemang.

Arctic Design of Sweden är övertygad att så länge man har hållbara, spännande, kvalitativa produkter samt är redo att ta steget finns inga gränser!

Klicka er gärna vidare på vår engelska hemsida för att se hur det såg ut när vi besökte Tokyo i maj i år för att ge en utställning med design från Västerbotten. Den utställningen blev också uppstarten till projektet Arctic Design of Sweden.